Privacy beleid

 

Bedankt om de website van AC systems te bezoeken. Uw privacy is erg belangrijk voor onze organisatie. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld waarin wij u vertellen over onze informatiemethoden en de zaken waarvan u op de hoogte dient te zijn betreffende het verzamelen van uw gegevens en hoe er gebruik van wordt gemaakt.

De verantwoordelijke voor de verwerking is AC systems, Diksmuidesteenweg 97b, 8830 Hooglede, Inschrijving KBO: BE08 3785 7492

De informatie die wij verzamelen

Als u ervoor kiest een informatieaanvraag of prijsaanvraag in te vullen of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief via onze website, kunnen uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en verdere toegevoegde informatie door u, onderdeel uitmaken van de gegevens die bewaard worden. Uw persoonlijke gegevens op uw aanvraagformulier worden op een veilige en geautomatiseerde manier opgeslagen binnen ons klantenbestand en de enige personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn degenen die ervan op de hoogte moeten zijn, zoals de zaakvoerder en de verantwoordelijken voor de projecten en de verkoop. Als u ervoor kiest gebruik te maken van ons offerte-aanvraag systeem, is het noodzakelijk dat u zowel uw emailadres als uw woonplaats invult, teneinde een correcte offerte te kunnen opgeven of de juiste aangevraagde informatie te kunnen opsturen. Aangezien wij met verdelers werken voor bepaalde regio’s zijn we genoodzaakt uw gegevens door te geven aan de desbetreffende firma, die tevens jullie gegevens op dezelfde integere manier behandelen.

Hoe gebruiken we uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die u over uzelf verstrekt via onze websiteformulieren om latere vragen te vergemakkelijken en om de geschiedenis van onze klanten op te volgen. Daarom kunnen we klantengegevens onbeperkt bijhouden, behalve als dit verboden wordt door een wettelijke bepaling of als een klant of prospect vraagt om zijn of haar gegevens te vernietigen. Soms gebruiken wij uw naam, postadres en/of emailadres om u informatie te sturen betreffende AC systems gerelateerde activiteiten en gelegenheden, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen via de uitschrijf optie. Soms gebruiken wij de verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare gegevens om het ontwerp en de inhoud van onze site te verbeteren en na te gaan welke personen van welke locaties toegang zoeken tot onze site en welke pagina’s zij op de site bezoeken, b.v. om deze gegevens te gebruiken om een totaalbeeld te krijgen bij de analyse van de bezoeken aan de site. AC systems zal uw persoonlijk identificeerbare gegevens nooit doorspelen aan derde partijen noch voor commerciële noch voor andere doeleinden. Op geen enkele andere manier zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan anderen, tenzij hiertoe gedwongen door de wet b.v. via een gerechtelijk bevel of dagvaarding. Wij zullen deze gegevens ook verstrekken op verzoek van een instantie die de wet handhaaft.

Alle medewerkers en verdelers van AC systems kunnen beschikken over dat deel van de gegevens die op de bestelbon zijn ingevuld, waarvan ze op de hoogte moeten zijn. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt noch hebben derden toegang tot deze gegevens.

Onze formulieren en de persoonlijke informatie die deze bevatten worden op computers opgeslagen, verwerkt en beschermt door onze IT-verantwoordelijke. Het versturen van een formulier, impliceert uw expliciete toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens op een computer.

Het verzamelen van informatie door de websites van derden

Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de verspreiding van de door u verkregen gegevens. Onze website kan links bevatten naar websites die een ander privacy beleid hebben, zoals Facebook, en andere sociale media. De informatie die deze organisaties verzamelen worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Ook maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan die verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Bezoekers dienen kennis te nemen van het privacy beleid van de andere websites omdat wij geen invloed hebben op de gegevens die verstrekt worden aan of verzameld worden door derden. Omdat AC systems geen invloed heeft op het privacy beleid van derden, valt u onder het privacy beleid, indien aanwezig, van de derde partij en kan AC systems geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik en de verspreiding van uw persoonlijke gegevens door die derde partij.

De grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met AC Systems contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookies

De AC systems website maakt gebruik van “cookies.” Cookies zijn tekstfiles die naar de browser van uw computer worden gestuurd om uw voorkeuren vast te leggen. U kan deze cookies ten allen tijde zelf van uw computer verwijderen via de browsegeschiedenis.

Privacy van kinderen

Er wordt door ons geen extra informatie over kinderen verzameld, maar wij zijn bezorgd over de veiligheid van kinderen en hun gebruik van het Internet. Wij zullen daarom nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie vragen van personen jonger dan 16 jaar zonder controleerbare toestemming van hun ouders. Mochten wij tot de conclusie komen dat wij dergelijke gegevens hebben verzameld zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, dan zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk uit onze database verwijderen.

Uitschrijven/Inschrijven

Wij bieden u de mogelijkheid ervoor te kiezen dat AC systems u per e-mail of post geen informatie over onze diensten of andere gerelateerde informatie toezenden via “uitschrijven”. Op sommige plaatsen is het mogelijk u in te schrijven op lijsten die lokaal nieuws verzorgen: “inschrijven”. Als u wilt dat uw naam en andere persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze database worden verwijderd, dan kunt u dit bewerkstelligen door een brief te sturen naar AC systems, Diksmuidesteenweg 97B, 8830 Hooglede. U kunt ook contact opnemen met een medewerker op het nummer 051/72.11.42 en daar om verwijdering en bevestiging hiervan vragen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben betreffende het privacy beleid of een ander beleid van de AC systems website of de uitvoering ervan, dan kunt u contact opnemen per mail [email protected] of telefonisch op 051 72 11 42. Mocht u een klacht hebben kan u dit melden bij de privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Datum van in werking treden

Dit privacy beleid is van toepassing sinds 1 januari 2018. AC systems behoudt zich het recht voor de voorwaarden van dit beleid op elke moment eenzijdig te wijzigen. Uw gebruik van deze website betekent dat u het bovenvermelde beleid accepteert. Wijzigingen aan het privacy beleid zullen op deze site worden vermeld.