KLIK HIER OM ONZE TOONZAAL ONLINE TE BEZOEKEN!

Privacybeleid

Bedankt om de website van AC systems te bezoeken. Uw privacy is erg belangrijk voor onze organisatie. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld waarin wij u vertellen over onze informatiemethoden en de zaken waarvan u op de hoogte dient  zijn betreffende het verzamelen van uw gegevens en hoe er gebruik van wordt gemaakt.

De verantwoordelijke voor de verwerking is AC systems, geleid door Dana Vandeputte en Mario Eeckhout. Adres: Diksmuidesteenweg 97b, 8830 Hooglede, Inschrijving KBO: BE08 3785 7492

De informatie die wij verzamelen

Als u ervoor kiest een informatieaanvraag of prijsaanvraag in te vullen, of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief via onze website, of u start een chatsessie of enige andere vorm van communicatie met ons, kunnen uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en verdere toegevoegde informatie door u, onderdeel uitmaken van de gegevens die bewaard worden. Verder wordt uw mailadres automatisch gebruikt om u op de hoogte te houden met onze nieuwsbrief. Mocht u dit niet wensen kan u zich uitschrijven, via mail of door ons telefonisch te contacteren. Uw persoonlijke gegevens op uw aanvraagformulier worden op een veilige en geautomatiseerde manier opgeslagen binnen ons klantenbestand en de enige personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn degenen die er absoluut van op de hoogte moeten zijn, zoals de zaakvoerder en de verantwoordelijke van de projecten en verkoop. Als u ervoor kiest gebruik te maken van ons offerte-aanvraag systeem, is het noodzakelijk dat u zowel uw mailadres als uw woonplaats invult, teneinde een correcte offerte te kunnen opgeven of de juiste aangevraagde informatie te kunnen sturen.

Hoe gebruiken we uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die u over uzelf verstrekt om latere vragen te vergemakkelijken en om de geschiedenis van onze klanten op te volgen. Daarom kunnen we klantengegevens onbeperkt bijhouden, behalve als dit verboden wordt door een wettelijke bepaling of als een klant of prospect vraagt om zijn of haar gegevens te vernietigen. Soms gebruiken wij uw naam, postadres en/of mailadres om u informatie te sturen betreffende AC systems gerelateerde activiteiten en gelegenheden, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen via de uitschrijf optie. Soms gebruiken wij de verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare gegevens om het ontwerp en de inhoud van onze site te verbeteren en na te gaan welke personen van welke locaties toegang zoeken tot onze site en welke pagina’s zij op de site bezoeken, b.v. om deze gegevens te gebruiken om een totaalbeeld te krijgen bij de analyse van de bezoeken aan de site. AC systems zal uw persoonlijk identificeerbare gegevens nooit doorspelen aan derde partijen noch voor commerciële noch voor andere doeleinden. Op geen enkele andere manier zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan anderen, tenzij hiertoe gedwongen door de wet b.v. via een gerechtelijk bevel of dagvaarding. Wij zullen deze gegevens ook verstrekken op verzoek van een instantie die de wet handhaaft.

Alle medewerkers van AC systems kunnen beschikken over dat deel van de gegevens die op de bestelbon zijn ingevuld, waarvan ze op de hoogte moeten zijn om hun deel van de job te doen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt noch hebben derden toegang tot deze gegevens.

Onze formulieren en de persoonlijke informatie die deze bevatten worden op computers opgeslagen, verwerkt en beschermd door onze IT-verantwoordelijke, nl Math-it. Het versturen van een formulier, impliceert uw expliciete toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens op een computer.

Het verzamelen van informatie door de websites van derden

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de verspreiding van de door u verkregen gegevens. Onze website kan links bevatten naar websites die een ander privacybeleid hebben, zoals Facebook en andere sociale media. De informatie die deze organisaties verzamelen worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Ook maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Een andere derde partij die toegang heeft tot uw gsm-nummer is whatsapp om u telefonisch te contacteren. Bezoekers dienen kennis te nemen van het privacybeleid van de andere websites omdat wij geen invloed hebben op de gegevens die verstrekt worden aan of verzameld worden door derden. Ook het gsm-nummer om contact op te nemen wordt door Whatsapp gebruikt wordt om contact op te nemen. Omdat AC systems geen invloed heeft op het privacybeleid van derden, valt u onder het privacybeleid, indien aanwezig, van de derde partij en kan AC systems geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik en de verspreiding van uw persoonlijke gegevens door die derde partij. Deze derde partijen, cloud services en software pakketten voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) volgens de EU.

De grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met AC Systems contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis en aangezien een externe firma instaat voor de systeembeveiliging, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookies

De AC systems website maakt gebruik van “cookies.” Cookies zijn tekstfiles die naar de browser van uw computer worden gestuurd om uw voorkeuren vast te leggen. U kan deze cookies ten allen tijde zelf van uw computer verwijderen via de browsegeschiedenis.

Privacy van kinderen

Er wordt door ons geen extra informatie over kinderen verzameld, maar wij zijn bezorgd over de veiligheid van kinderen en hun gebruik van het Internet. Wij zullen daarom nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie vragen van personen jonger dan 16 jaar zonder controleerbare toestemming van hun ouders. Mochten wij tot de conclusie komen dat wij dergelijke gegevens hebben verzameld zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, dan zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk uit onze database verwijderen.

Hoe de gegevens worden beschermd

Om uw gegevens te beschermen zijn er verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om uw online veiligheid te garanderen, en het risico op dataverlies, aanpassingen of ongeautoriseerde toegang te voorkomen waarbij het risico van de verwerking van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen. Verder is er een bedrijfsproces die na verloop van enkele jaren de persoonlijke gegevens verwijderd.

Uitschrijven/Inschrijven

Wij bieden u de mogelijkheid ervoor te kiezen dat AC systems u per e-mail of post geen informatie over onze diensten of andere gerelateerde informatie toezenden via “uitschrijven”. Op sommige plaatsen is het mogelijk u in te schrijven op lijsten die lokaal nieuws verzorgen: “inschrijven”. Als u wilt dat uw naam en andere persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze database worden verwijderd, dan kunt u dit bewerkstelligen door een brief te sturen naar AC systems, Diksmuidesteenweg 97B, 8830 Hooglede. U kunt ook contact opnemen met een medewerker op het nummer 051/72.11.42 en daar om verwijdering en bevestiging hiervan vragen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben betreffende het privacybeleid of een ander beleid van de AC systems website of de uitvoering ervan, dan kunt u contact opnemen per mail info@acsystems.be of telefonisch op 051/72.11.42. Mocht u een klacht hebben kan u dit melden bij de privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Waar kan u meer gedetailleerde informatie vinden?

De algemene verordening gegevensbescherming volgens de EU kan u vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32016R0679. Het privacybeleid van onze derde partij Google kan u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.officient.io/privacy-policy.

Onze andere software pakketten, onder meer voor de boekhouding, personeelsbeleid en  zijn tevens Belgisch en conform de europeese wetgeving.

Datum van in werking treden

Dit privacybeleid is van toepassing sinds 20 augustus 2020. AC systems behoudt zich het recht voor de voorwaarden van dit beleid op elk moment eenzijdig te wijzigen. Uw gebruik van deze website betekent dat u het bovenvermelde beleid accepteert. Wijzigingen aan het privacybeleid zullen op deze site worden vermeld.