Maak een afspraak in onze showroom

Heb ik een bouwvergunning nodig voor mijn carport?

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning.

Heeft u toch een vergunning nodig of een meldingsplicht, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket, speciaal gemaakt voor mensen die kleine wijzigingen rondom hun woning willen doen.

Op de website van het omgevingsloket vindt u alle informatie terug ivm de verplichtingen omtrent bouwaanvragen en meldingen. Een carport of terrasoverkapping valt onder het type uitbreiden/aanbouwen.

CONTROLEER DEZE 6 STAPPEN OM EEN BOUWVERGUNNING AAN TE VRAGEN:

Stap 1:

Komt u in aanmerking voor een meldingsplicht ipv een bouwvergunning? De algemene Vlaamse regels om in aanmerking te komen voor een meldingsplicht (ipv bouwvergunning) voor een carport of terrasoverkapping:

 • Maximum 40 m², incl alle aangebouwde bijgebouwen.
 • Niet hoger zijn dan 4 meter
 • De functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
 • In de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • In de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven
 • Tegen een aanpalend gebouw: Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Er moet voldaan zijn aan alle voorwaarden.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan moet u een bouwvergunning aanvragen. Deze procedure duurt langer, want u moet de aanvraag eerst indienen bij je gemeente waar men nakijkt of het dossier volledig is. Wanneer dit niet zo is, wordt de procedure stopgezet en moet je opnieuw beginnen. Is het dossier volledig dan gaat de termijn in om de bouwaanvraag goed te keuren. De beslissingstijd mag niet langer duren dan 105 dagen.

Stap 2:

Informeren bij de gemeente of stad waar de werken zullen plaatsvinden. Want de gemeente kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Neem contact op met de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft, of een melding volstaat, of de werken vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Stap 3:

Indien de gemeente geen strengere eisen oplegt, kan u eenvoudig via het snelinvoerloket een melding doen. Kies voor “garage of carport”, “project aanmaken”.

Stap 4:

Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Volgend documenten moet u ter beschikking hebben:

 • Een inplantingsplan, maw een handgetekend grondplannetje waarop u duidelijk maakt waar uw carport op uw grond zal worden ingepland. Teken daarbij de situatie van uw huis, eventueel bijgebouw(en) en de scheiding met de buren.
 • Drie foto’s die duidelijk de plaats van de werken in beeld brengen.
 • Bewijs van betaling van de dossierkosten
 • Omschrijving van de werken en materialen met een constructietekening van de te plaatsen carport. Bij AC systems krijgt u deze gratis aangeboden. Neem hier contact op om de formulieren aan te vragen.

Stap 5:

Hebt u moeite met de digitale versie? Dan kan je ook je aanvraag op papier indienen. Let wel: deze procedure duurt langer en de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.

Stap 6:

Nadat de aanvraag is goedgekeurd moet je de bouwvergunning zichtbaar op je bouwgrond plaatsen. Daarna hebben de mensen in de buurt 35 dagen de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Zijn er geen bezwaren uit je buurt dan kan je na de resterende wachttijd gerust starten met het bouwen.

Weet dat je bij AC systems altijd uw bestelbon voor een overkapping tekent onder voorbehoud van het bekomen van een bouwvergunning. Dus, u kan op beide oren slapen, uw bestelling wordt kosteloos geannuleerd indien de gemeente uw bouwaanvraag niet goedkeurt.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, events en promoties? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

  • Hidden